• Lanseeraus

Millainen kaupunki? - Kaupunkitilaohjeen lanseeraus

  • Kaupunkisuunnittelu
Tapahtuman tyyppi
Ilmainen sisäänpääsy
Esteetön
Kyllä

Helsinki Design viikkojen aikaan julkaistaan Helsingin uusi kaupungin ulkotiloja koskeva Design Manuaali eli Kaupunkitilaohje. Se on julkisen kaupunkiympäristön hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja. Ohje helpottaa laadukkaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön toteuttamisen jakamalla tietoa hyviksi todetuista ratkaisuista.
Kaupunkikokemus muodostuu monista tekijöistä, joista kaupungin visuaalinen ilme on yksi tärkeimmistä. Julkinen kaupunkitila ja sen elementit muotoineen, materiaaleineen, väreineen ja käyttötapoineen luovat tunnistettavan Helsinki-ilmeen sekä pohjan kaupungin visuaaliselle, tilalliselle ja toiminnalliselle kokemiselle. Ohjeen tavoitteena on paitsi esteettisesti kestävän ja tunnistettavan kaupunkikuvan vahvistaminen, myös kaupunkitilan toimivuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, viihtyisyys, laadukkuus, kestävyys ja ekologisuus.
Avoin ja jatkuvasti päivittyvä ohje auttaa Helsingin kaupunkiympäristölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

 

DAMY talks

Keskustelutilaisuus MY – DA Kaupungintalolla

tiistaina 11.9.2018 klo 16.30-18.00

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry järjestää Helsingin kaupungintalolla tiistaina 11.9. klo 16.30-18.00 avoimen keskustelutilaisuuden MY – DA – yhteiset arvot ja yhteinen vastuu.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisen rakennetun vastuullisen kulttuuriympäristön ja esinemaailman haluamme tulevaisuudessa? Millaisia arvoja ja laatua ympäristömme välittää meille ja matkailijoille, millainen vastuu meillä on luontoa, toisiamme ja ihmiskunnan muistia kohtaan? Miten kansalaisyhteiskunta voi osallistua aiempaa monipuolisemmin ympäristön kehittämiseen? Voimmeko luottaa siihen, että yhdessä luomme kestävää tulevaisuutta? Tarkastelemme myös suunnitteilla olevaa uutta Design- ja Arkkitehtuurimuseokokonaisuutta asiakkaiden ja kansalaistoimijoiden näkökulmasta.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille arkkitehtuurista ja muotoilusta kiinnostuneille kansalaisille yhtälailla kuin alan ammattilaisille, yrittäjille ja asiantuntijoille. MY – DA –tilaisuutta edeltää Helsingin kaupungin järjestämä Kaupunkitilaohjeen lanseeraustilaisuus klo 15.00-16.30

Keskustelun teemat

YHTEINEN KAUPUNKITILA, ARKKITEHTUURIPOLITIIKKAA,  PALVELUMUOTOILUA VAI KANSLAISAKTIIVISUUTTA?

TULEVAISUUDEN YMPÄRISTÖN TEKIJÄT

UUSI DESIGNMUSEO- JA ARKKITEHTUURIMUSEOKOKONAISUUS

DAMY ry:n tiedote: DAMY Talks – keskustelutilaisuus MY-DA

Tilaisuus on suomeksi.


Kartta

Tilaa Helsinki Design Weekly sähköpostiisi.

Helsinki Design Weekly -verkkojulkaisu esittelee muotoilukentän ajankohtaisia ilmiöitä eturivin kirjoittajien voimin ja herättää keskustelua alan tulevaisuudesta..