• Lasten tapahtuma

Lasten designviikko Kaupungintalossa: Muotoileva kaupunki - koululaiset kaupunkitutkijoina

  • Arkkitehtuuri
  • Kaupunkisuunnittelu
  • Palvelumuotoilu
  • Kestävä kehitys
Milloin
Syys 10, Ma 09:00-15:00
Syys 11, Ti 09:00-15:00
Syys 12, Ke 09:00-15:00
Syys 13, To 09:00-15:00
Syys 14, Pe 09:00-15:00
Missä
Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13
Tapahtuman tyyppi
Registered Only
Esteetön
Kyllä

Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina on osallistavaa kaupunkitutkimusta, yhteisötaidetta ja ilmiöpedagogiikkaa yhdistävä projekti, joka toteutetaan osana Helsinki Design Weekin ohjelmaa.

Syyskuussa 2018 Käpylän Yhtenäiskoulun 6. -luokka hylkää viikoksi luokkatilansa ja jalkautuu tutkimaan Helsingin kaupunkitilaa kehollisin ja kokemusta painottavin menetelmin. Helsinki Design Weekin osana toteutettavan ‘kaupunkitutkimuslaboratorion’ teemana on ‘muotoileva kaupunki’. Projektin toimintaa ohjaa kysymys siitä, kuinka rakennetun kaupungin ja kaupunkilaisten välinen luottamus rakentuu. Viikon aikana tarkastelemme kaupunkia aktiivisena muotoilijana, systeeminä, jonka osana ihmisen toiminta tapahtuu. Liikkuessamme kaupungilla, ottaessamme osaa urbaanin elämän kehkeytymiseen, muokkaa myös kaupunki jatkuvasti meitä. Vaikutukset jäävät usein vaille tietoista huomiota, koska kyse on suurelta osin itsestään selvinä pidetyistä asioista ja arkisista toimintatavoista. Viikon ajan tutkimme lasten näkökulmista, miten erilaiset kaupunkitilat rakentavat heidän kokemuksiaan, havaintojaan ja tulkintojaan.

Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina

Projektiviikon jokaisella tutkimuspäivällä on oma teemansa ja menetelmällinen näkökulmansa, jotka johdattavat koululaiset havainnoimaan pienryhmissä Helsingin keskustaa. Menetelmällisten valintojen taustalla vaikuttaa osallistava tutkimusperinne, jonka mukaisesti tähdätään tieteellisen tiedon tuottamisen lisäksi yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen reflektioon. Taiteelliset menetelmät mahdollistavat uusien luovien ajattelun ‘tilojen’ avautumisen eläytymisen ja osallistumisen kautta, lasten omista lähtökohdista. Kaupungilla itsellään on tässä aktiivinen rooli: esimerkiksi valokuvakävelyn reittivalintaan voi vaikuttaa mielenkiintoiselta kuulostava katusoitto, tuoksu tai vaikkapa aidanpätkä, joka kutsuu hyppäämään yli. Tutkimus on silloin moniaistillinen tapahtuma ja valokuvan ottamiseen vaikuttaa samanaikaisesti (usein huomaamatta) moni kaupunkitilan elementti. Tällaisen tutkimuksen keinoin on mahdollista saada tietoa erilaisten tilojen vaikutuksista, ja syventää ymmärrystä kaupungista jokapäiväisten kokemusten muotoilijana.

Projektiviikolla tutkimusretket ympäröivään kaupunkitilaan tapahtuvat aamupäivisin. Sen jälkeen lapset kokoontuvat iltapäivisin Kaupungintalon aulaan työstämään urbaania installaatiota omasta Helsingistään. Installation muotona on 49m2 (7m x 7m) kokoinen, viikon alussa ‘tyhjänä karttana’ näyttäytyvä, valkoinen alusta. Viikon aikana kartta täyttyy lasten tutkimusretkillä kokemista ja havaitsemista kaupunkitilan elementeistä. Installaatio toimii viikon ajan myös koululaisten työskentelytilana ja tukikohtana.

Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina on julkinen performanssi, joka kutsuu kaupunkilaiset tutustumaan suomalaiseen kouluun vuonna 2018. Projektiviikon opetussisällöissä, tavoitteissa ja toteutuksessa osallistava kaupunkitutkimus ja yhteisötaiteen menetelmät yhdistyvät ilmiöpedagogiikkaan. Viikon aikana opiskellaan luokkahuoneen ulkopuolella, käytetään toiminnallisia työtapoja, tutkitaan ja ratkotaan arkielämän ongelmia luovasti ryhmissä, osallistutaan yhteiskuntaan ja lähiympäristön kehittämiseen sekä liikutaan kotikaupungissa omaehtoisesti. Hankkeessa myös kehitetään uutta mallia, jonka kautta lapset voivat osallistua kaupungin kehittämiseen ja tuottaa lapsinäkökulmaista tietoa kaupunkisuunnittelun tueksi. Näiltä osin hanke kiinnittyy Helsingin kaupungin strategiaan kirjattuun Kävelykeskusta ja maanalainen kokoojakatu -kärkihankkeeseen.

Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina -hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Lauri Jäntti ja Noora Pyyry Creative Urban Research Lab (CURL) -kollektiivista. Jäntti on kaupunkitaiteilija, kaupunkiaktivisti sekä uskontotieteilijä. Häntä kiinnostavat kaupunkitilat, ihmisten välinen vuorovaikutus ja kohtaamiset sekä liike yli taiteen ja tutkimuksen rajojen. Pyyry on nuorten hengailusta, osallistumisesta ja kehollis-tilallisesta oppimisesta väitellyt kaupunkimaantieteilijä. Tällä hetkellä Pyyry tekee Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessaan jälkihumanistista tutkimusta oikeuksista ja osallistumisesta kaupunkitilassa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Käpylän Yhtenäiskoulun ja luokanopettaja Tiia Niskasen kanssa. Työssään opettajana Niskanen on kiinnostunut ilmiöpedagogiikasta sekä tutkivasta ja yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä Tablet-koulun ympäristöopin digimateriaalisarjaa.

Helsinki Design Weekin lisäksi projektin muita yhteistyötahoja ovat:

Diakonia ammattikorkeakoulu DIAK Helsingin kaupunki / Kävelykeskusta -kärkihanke Helsingin kaupunki / Kaupungintalo Kaupunkiakatemia

Yhteydenotot / lisätietoja lauri.jant@gmail.com

***

Kaupunginmuseon työpajat ovat osa Helsinki Design Weekin uutta Lasten designviikkoa. Lue lisää Lasten designviikosta täältä.


Kartta

Tilaa Helsinki Design Weekly sähköpostiisi.

Helsinki Design Weekly -verkkojulkaisu esittelee muotoilukentän ajankohtaisia ilmiöitä eturivin kirjoittajien voimin ja herättää keskustelua alan tulevaisuudesta..