Rekisteriseloste

13.01.2016

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
Laatimispvm: 1.1.2016

Rekisterin nimi
Helsinki Design Week -asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä
Luovi Productions Oy, Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki, Y-tunnus 1085032-4
www.helsinkidesignweek.com
Puhelin. 09 315 77658

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Reetta Turtiainen, puh. +358 50 341 6255, .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Helsinki Design Week –festivaalin ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisun asiakas- ja sidosryhmärekisterinä.

Rekisteri sisältää henkilötietoja Helsinki Design Design Week –festivaalin ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisun henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaista ja -sidosryhmistä.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: 
Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta 
Asiakkaalle ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen 
Helsinki Design Week –festivaalista ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisusta tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja vaikuttavuus- ja markkinatutkimukset 
Helsinki Design Week –festivaalin ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisun operatiivisen toiminnan käyttötarpeet, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi 
Helsinki Design Week –festivaalin ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisun toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin tietosisältö
Helsinki Design Week –festivaalin ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisun asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja:
Nimet 
Osoitteita 
Käyttökieli 
Syntymäaika 
Sukupuoli 
Asuinmaa 
Puhelinnumeroita 
Sähköpostiosoitteita 
Organisaatiotietoja 
Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä 
Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tiedot kertyvät: 
Rekisteröidyltä itseltään 
Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta 
Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä: 
Rekisteriin liitetään mm. Helsinki Design Weekly -uutiskirjeen tilanneet,  Toimiva kaupunki –uutiskirjeen tilanneet, Helsinki Design Week –festivaalin ja Helsinki Design Weekly –verkkojulkaisun yhteistyötahojen edustajat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus 
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla ja tietoturvalla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus 
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.